Close

Jak rozvíjet pomocí zpětné vazby

(kurz poskytnutí zpětné vazby)
  • chcete-li příjemce zpětné vazby motivovat i přesto, že jsou v ní popsány jeho slabé stránky nebo nevhodné chování
  • chcete-li, aby se na vás účastníci vašich tréninků obraceli sami s požadavkem na zpětnou vazbu
  • chcete-li umět určit kroky, které povedou u účastníků, které rozvíjíte, k posílení silných stránek, k postupnému odstranění slabých stránek, a povedou k jejich vyrovnanému osobnímu i pracovnímu rozvoji

pak přijďte na náš kurz, kde vám ukážeme, jak využít zpětné vazby k rozvoji a motivaci

 CÍL aneb co mi kurz přinese:

  • díky nácviku poskytování ZV zlepšíte svoji komunikaci s účastníky vašich tréninků, s nadřízenými i členy týmu
  • ujasníte si strukturu poskytování zpětné vazby a fáze zpětné vazby

naučíte se klást správné otázky, které pomohou účastníkovi tréninku nebo i vám upevnit silné stránky a najít nové možnosti k odstranění slabých stránek

Pro koho je kurz určený:

  • pro trenéry, lektory, mentory a pedagogy

A jak se to budeme učit:

  • Něco si povíme
  • Něco si vyzkoušíme prakticky
  • Vzájemně se nachytříme

Termín: 14.5.2018
Čas: 9:30 – 17:00
Místo konání: Blue Sky Academy s.r.o. – 3.patro, Dlouhá 616/12, 110 00 Praha 1
Cena: 4 500 Kč vč. DPH (3 719 Kč bez DPH) – cena zahrnuje materiály, kávu, čaj a lehké občerstvení

Kurzem vás provede:

Ivana Štěchová
+420 777 751 696
ivana.stechova@bsa-group.cz

Pavlína Chocová
+ 420 608 045 490
pavlina.chocova@bsa-group.cz